Újat a megszokott helyett

A közösségért cselekedni nem újkeletű dolog, a régi szerzetesrendek is ezen nemes cél köré építették fel mindennapjaikat: tanítottak, gyógyítottak vagy az akkori kor tudását igyekeztek rendszerezni és gondoskodni az utókor számára való elérhetőségéről. Görcsné Dr. Muzsai Viktória nem hiába választotta munkássága mottójául a XII. századi Sarget apát mottóját – most megjelent, pedagógusi, oktatásszervezői és intézményvezetői munkássága során íródott cikkeit összegző könyve ezen szellemiséget hivatott megmutatni.

Az 595 oldalas könyv 51, magyar, angol, német és orosz nyelven íródott cikket, tanulmányt rendszerez 7 fejezetbe. A mű a szerző tudományos fejlődése mellett végigkíséri azt a mindennapok során is tetten érhetővé váló aktív szervezőmunkát, mellyel Viktória egyszerre igyekezett a pedagógiát mint szakmát megújítani és a tanulókat, hallgatókat egy előre nem látható jövőre felkészíteni.

Újat a megszokott helyett
Újat a megszokott helyett